Що потрібно знати про час Present Simple?

znat-o-vremeny-present-simple

Прийнято вважати, що лише ідеальне знання граматики англійської дозволяє освоїти повністю і повноцінно ним користуватися. Це твердження не зовсім правильне. Найчастіше, щоб розповісти співрозмовнику про те, як пройшов день і що хочеться з’їсти цілком достатньо Present Simple.

Як визначити Present Simple?

Як правило, під Present Simple мається на увазі використання найпростіших форм опису дії у мові. Наводити аналогію з українською неправильно, адже філологічно відрізняється логіка формулювання речення. Так, наприклад, у більшості слов’янських мов місце дієслова не має значення, тоді як в англійській ролі частин мови суворо визначено.

Саме те, як утворюється Present Simple виглядає так:

I / We / You / They + Verb
Приклад: I go to work every day.

Такий вид речення обумовлений простим правилом побудови. Для того, щоб речення було в потрібному часі, варто лише прибрати у дієслова (Verb) в інфінітиві частинку “to” і поставити дієслово після підмета (subject).

Важливо. Коли йдеться про займенники he/she/it, а також іменники, якими можна їх замінити, то у дієслів з’являється закінчення -s/-es. Що важливо розуміти, так це те, що закінчення -es з’являється у слів, які завершуються -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z, -o. Наприклад: he wishes, she supposes і т.д.

Особливі умови і в слів, що закінчуються -y, оскільки якщо перед останньою літерою стоїть -i, тоді додається закінчення -es. Наприклад: she tries. Якщо ж стоїть інша голосна, тоді слово не змінюється, тобто he plays.

img

Яку інформацію можна отримати завдяки використанню Present Simple? Насправді будь-яку, адже як і за допомогою інших часів можна поставити запитання, стверджувати чи заперечувати конкретні факти.

Як поставити запитання за допомогою Present Simple?

Це можна зробити за допомогою питальних слів, таких як:

 • why;
 • how;
 • when;
 • what;
 • which;
 • whose та ін.

Також можна поставити так зване “загальне” питання, тобто те, відповіддю на яке може бути коротке “так” чи “ні”. Наприклад:

– Do you play videogames?
– Oh, yes.

Для того, щоб поставити питання займеннику (I/we/they/you) використовується дієслово do. Якщо питання задається невизначеному займеннику (he/he/it) потрібно використовувати does. Наприклад:

– Does he study English?
– Not this year.

Важливо. У разі використання слова does дієслова втрачають закінчення -s, -es, оскільки це закінчення вже використовується в допоміжному дієслові на початку речення.

Якщо ж потрібно використовувати питання (див. перелік вище), тоді формула виглядає вже іншим чином, тобто:

Question word + do (does) + I / We / You / They / She / He / It + Verb
Зразок: Why do you prefer chocolate?

Як заперечити за допомогою Present Simple?

У першу чергу, треба згадати про частинку, яка додається, в тому випадку, якщо на запитання співрозмовника потрібно відповісти негативно. При цьому все ще використовуються дієслова do/does, але формула використання вже виглядає так:

I / We / You / They + do not (don’t) + Verb
Приклад: They don’t drink tea.

Важливо. Do not і does not піддаються скороченням: do not – don’t, does not – doesn’t. Також для того, щоб висловити заперечення, можна використовувати відповідні займенники та прислівники, серед яких такі як:

 • nobody;
 • nothing;
 • none;
 • nowhere;
 • neither та ін.

До речі, кумедний факт: ще донедавна цей час вивчався як Present Indefinite і вважався швидше тимчасовою формою, ніж повноцінним часом у мові. Говорячи про часи, варто пам’ятати, що існує три основні:

 • минулий;
 • теперішній;
 • майбутній.

До того ж, варто згадати про роль дієслова to be. Його часто пов’язують саме з Present Simple, тому варто звернути увагу на різні його форми, і як використовувати в мові. Так, у розмові це може використовуватися як: am (для I), is (для числа єдиного, крім I, тобто he/she/it) та are (для we/you/they). На практиці це виглядає так:

– Alex is a policeman.
– They are at work.

Так само, як і дієслова do/does допомагають утворити негативні та запитальні речення, працює і to be у різних своїх формах. Щоб поставити запитання, варто розташувати його на початку фрази таким чином:

– Are we late?
– No, you are not.

Як і зауважували спочатку, головну роль грає саме розташування дієслова. Щоб дати негативну відповідь, теж досить просто використовувати дієслово to be разом з not, як зазначено в прикладі вище.

Сподіваємося, що після нашої статті стало зрозуміліше, що це за час Present Simple і яким чином він може використовуватися в мові, а також як будується речення. Але, якщо все ця тема так само здається складною – вчителі школи Next Level допоможуть з нею розібратися.

Цікаві статті

Запишіться прямо зараз!
Запишіться на безкоштовне тестування або перший урок просто зараз! Ми передзвонимо Вам і призначимо зустріч, щойно Ваша заявка буде опрацьована.