10 базових правил англійської мови

10 базових правил англійської мови

Якщо ви вивчаєте англійську мову, репетитор може підвищити ваш рівень, але це буде складно без знання основних правил. У вивченні іноземних мов важлива послідовність. Від елементарних правил переходять до складніших. Потім, коли здавалося б, основні граматичні правила вже пройдені, переходять до їхнього поглибленого вивчення.

Існують 10 правил англійської мови, без знання яких безглуздо її подальше вивчення, адже це база всієї граматики.

1. Певний порядок побудови речення

Можна скласти фрази: «сонце вийшло з-за хмар, стало тепло», «з-за хмар вийшло сонце, стало тепло», «стало тепло, з-за хмар вийшло сонце». Всі 3 пропозиції, незважаючи на те, що слова в них стоять у різному порядку, вірні, вони мають однаковий зміст. У англійських фразах не можна міняти слова місцями. Спочатку завжди йтиме підлягає, потім присудок, а після нього – доповнення та обставина. Пропозиція може не містити другорядних членів, а підлягає і присудок обов’язково повинні бути.

2. Допоміжні дієслова

Для побудови запитальних чи негативних речень обов’язково використовуються допоміжні дієслова. Вибір дієслова залежить від часу у реченні. Наприклад, he doesn’t like coffee.

3.Дієслова have, do, be

Мабуть, саме ці дієслова використовують найчастіше в англійській мові. На початковому етапі, коли ваш словниковий запас ще недостатній, цими дієсловами можна висловити більшість дій.

4. Відсутність граматичних конструкцій із подвійним запереченням

Наприклад, ви можете сказати: “Ми ніколи раніше не бачилися”. Для перекладу цієї фрази англійською, заперечення буде використовуватися лише один раз: «Wehave never met before».

5.Використання артиклів

Ця тема досить велика, ми сформулюємо правила їх вживання коротко. Перед іменником, що обчислюється, в однині буде використовуватися артикль «а», якщо слово починається на приголосну літеру або артикль «an», якщо іменник починається на голосну. У випадку, коли йдеться про певний предмет в однині чи множині, буде вживатися артикль «the».

10 базових правил англійської мови

Артиклі в англійській мові не будуть вживатися в таких випадках:

– Якщо в пропозиції використовується присвійний займенник.
– Якщо перед іменником стоїть числівник.
– Якщо перед іменником стоїть негативна частка «no».
– Якщо перед іменником є ​​вказівний займенник.

6.Освіта множини іменників

Це правило легко запам’ятати. Щоб утворити множину іменників, до них достатньо додати букву «s». Наприклад, cat – cats, cup – cups.

Коли іменник закінчується на букву “о”, або шиплячий звук “ch”, “sh”, “tch” і подібні, для утворення множини потрібно додати закінчення “es”, наприклад, box – boxes.

10 базових правил англійської мови

Якщо остання літера в іменнику “y”, а перед нею стоїть приголосна, тоді закінчення множини набуде вигляду “ies”. Наприклад, bunny – bunnies.

Існують слова – винятки: toy, boy, play. Їх множина утворюється шляхом додавання літери “s”.

7. Прикметники та ступеня їх порівняння

Утворюються вони двома способами:

  • За допомогою приєднання суфікса
  • З використанням спеціальних слів

Суфікс приєднується до односкладових слів, наприклад, small – smaller – the smallest або tall – taller – the tallest.

Ступені порівняння прикметників, що складаються з 2 і більше складів, утворюються за допомогою спеціальних слів. Наприклад, beautiful – more beautiful – the most beautiful.

8. Утворення минулого часу дієслів

Існують дієслова – винятки, освіта їх форм не узгоджується з будь-яким правилом, їх основні часи потрібно просто вивчити.

Для інших дієслів діє правило: час утворюється з допомогою закінчення “ed”.
Наприклад, cook – cooked, ask – asked, wait – waited.

9. Використання кількісних займенників

Щоб правильно використовувати слова «much», «many», «a lot», потрібно спочатку визначити, чи іменник відноситься до обчислюваних чи ні.

У першому випадку використовується many, а в другому much. «A lot» може бути використано з будь-якими іменниками.

10. Використання дієслова Like

Якщо ви говорите про те, що вам подобається, при цьому використовуєте дієслово like, не забудьте, після нього слід використовувати герундій. Інакше він називається дієсловом із закінченням «ing».

10 базових правил англійської мови

Наприклад: I like swimming, I like running.

Тепер ви дізналися базові правила англійської, користуйтеся ними для розмови з носіями мови. Якщо ви бажаєте вдосконалювати свої знання, отримувати більше практики, школа англійської мови NextLevel запрошує вас на групові та індивідуальні заняття. Викладачі школи використовують ефективні методики, що дозволяють досягти вражаючих результатів.

Цікаві статті

Запишіться прямо зараз!
Запишіться на безкоштовне тестування або перший урок просто зараз! Ми передзвонимо Вам і призначимо зустріч, щойно Ваша заявка буде опрацьована.