Модальні дієслова в англійській мові

modalnye-glagoly
Розглянемо окрему групу, що складається з дієслів, які означають ймовірність звершення якої-небудь дії, в тому числі здатність і необхідність даної події. Такі дієслова не означають певних дій, вони потрібні лише для того, щоб мовець оцінив або показав своє ставлення до даного процесу. Називаються вони модальні дієслова.

Давайте розберемо, що ж таке модальні дієслова в англійській та їх значення.

Модальні дієслова в англійській та їх значення

В англійській існує маленька група особливих дієслів, які не виражають ні стану, ні дії, а лише відображають ставлення до них того, хто говорить. Це і є так звані модальні дієслова. Що цікаво, в російській їм немає аналогів, замість цього застосовують звичайні дієслова, такі як можу, здатний / на, повинен / на, дозволяю і т. п.

Спільно з модальними дієсловами йдуть інфінітиви (але без to), які виражають необхідну дію. Виняток становлять ought to, be to, have got to, have to. Без стоїть поруч смислового (тобто сам) модальне дієслово не вживають. Припустимо, такого немає в реченні, але його там все одно мають на увазі (маються на увазі короткі відповіді на поставлені питання).

У модальних дієслів немає всіх форм, як у інших, тому вони вважаються не достатніми (або defective verbs). Але при цьому в англійській мові вони згадуються повсюдно. Це обов’язкова тема в процесі вивчення граматики на початковому рівні. Рекомендується вивчити їх дуже добре для правильного застосування.
Врахуйте, що модальні дієслова не можуть означати певну дію і ніколи не вживаються самі. Їх мета – відобразити ставлення людини до зазначеного процесу, що і є модальність.

Наведемо приклади модальних дієслів і їх значень:

 1. Have to. Застосовують, коли людині доводиться що-небудь зробити або вона змушена. Еквівалентами є must і be to.
 2. Can. Значить – вміти, могти, бути в змозі. Його еквівалент: be able (to).
 3. Be to. Використовують в разі, якщо хтось повинен виконати заплановану раніше дію. Можна замінити на have to або must.
 4. May. Перекладається, як можливість або мати дозвіл. Як еквівалент застосовуються: be allowed to або be permitted to.
 5. Need. Застосовують, щоб запитати чи дозволити щось, означає він – потребувати.
 6. Must. Що означає бути належним. Еквіваленти: be to, have to.
 7. Should. Що означає: слід було б (як ради) або слід. Замінюється на be supposed to, ought to, had better.
 8. Ought to. Значення цього модального дієслова таке: слід або слід було б (як рекомендація або припущення). Його еквіваленти – should і had better.
 9. Would. Має наступні значення: бувало, ймовірно, а також бажати.
 10. Used to. Вживається при описі стану або дії, яка регулярно відбувалося раніше.
 11. Shall / will. Використовуються для пропозиції допомоги в чомусь, а також в разі озвучування намірів, обіцянок або спонтанних рішень. Замінюються на had better або should.
 12. Dare. Ми використовуємо його, якщо наважуємося що-небудь зробити.

Використання модальних дієслів в англійській

Знаючи напам’ять деякі модальні дієслова, ви зможете побудувати різні англійські пропозиції, і навчитеся висловлювати думку навіть з невеликим словниковим запасом. Давайте розберемо, в яких випадках доречно використання модальних дієслів в англійській:

 • Якщо необхідно вчинення будь-які дії. У таких ситуаціях використовуються так звані дієслова повинності, а саме, have to і must. Якщо ви прямуєте певним правилом, законом або ж підкоряється наказом, потрібно вставляти в мову модальне дієслово must (потрібно, повинен). Наприклад, You must understand (Ви повинні зрозуміти). Коли ж дія відбувається вимушено, йдеться have to (доведеться, повинен, змушений). Наприклад, I have to go (Я повинен йти).
 • У разі прохання. Тут ми використовуємо shall або will. Вони мають на увазі намір, прохання, бажання, а також можуть означати необхідність, обов’язок і навіть загрозу. Наприклад, Shall I come? (Мені зайти?) Або Will you take me there someday? (Ти повезеш мене туди коли-небудь?)
 • Як рада. У даних ситуаціях, як правило, застосовують should, had better, ought to. Відзначимо, що ought to також як і must, відноситься до дієслів повинності, але не з примусу закону або правила, а через певних моральних зобов’язань. Наприклад, I think you ought to go to sleep (Я думаю, тобі пора йти спати).
 • Для позначення можливості або ймовірності. У цьому випадку застосовують may, can, might, must. Найбільш популярний з них дієслово can (могти). Він потрібен для вираження здатності щось робити, наприклад, I can breathe (Я можу дихати). Другий за частотою використання – дієслово must. Він вживається при ймовірності будь-які дії, наприклад, He must be running late (він, мабуть, прийде пізніше). У дієслова may є 2 значення: ймовірність або дозвіл. В минулому часі він має форму might. Приклади: May I ask? (Можу я запитати?), She might still come back (Вона ще може повернутися).

У школі англійської Next Level модальні дієслова вивчати легко і зрозуміло. Ми чекаємо всіх, хто хоче вдосконалити свої знання!

Цікаві статті

Запишіться прямо зараз!
Запишіться на безкоштовне тестування або перший урок просто зараз! Ми передзвонимо Вам і призначимо зустріч, щойно Ваша заявка буде опрацьована.