Інфінітив з часткою “to” і без неї в англійській мові

Інфінітив з часткою “to” і без неї в англійській мові

У процесі занять з англійської кожен зустрічає такі вирази, де дієслово не має зв’язку з підметом. Іноді, здавалося б, в практично ідентичних фразах разом з цим дієсловом (infinitive) стоїть частка to, а іноді її немає. Давайте ж розберемося, як правильно застосовувати будь-який інфінітив з часткою to в англійській мові.

Інфінітив і його форми

Ми знаємо інфінітив, як невизначену форму дієслова, що відповідає на питальне речення «що робити?», А також «що зробити?». Його основною функцією є вираз дії. При цьому він може вживатися не тільки з часткою to, а й самостійно. У заперечних реченнях попереду інфінітива ставлять частку not.

В інфінітивів в англійській існують певні форми, що відповідають конкретним видам дієслів. Все знаходиться у взаємозв’язку з часом, в якому той чи інший інфінітив вживають. Тому він може існувати як в активному, так і в пасивному стані.

Отже, у інфінітивів є чотири форми:

 1. Простий інфінітив теперішнього часу. В активному стані (active) дієслово залишається без змін (to ask), в пасивному (passive) додається закінчення -ed (to be asked). Може означати теперішній чи майбутній час. Наприклад, I hope to see him today. – Я сподіваюся побачити його сьогодні.
 2. Тривалий інфінітив. В активі – to be asking, в пасиві – to be being asked. Висловлює те, що відбувається в даний момент дії. Наприклад, She must be working now. – Вона, мабуть, працює зараз.
 3. Перфектний інфінітив. Активне дієслово – to have asked, пасивне – to have been asked. Його використовують для уточнення того, що дія, яка виражається інфінітивом, була скоєна раніше іншої дії. Наприклад, Jane is glad to have written that letter. – Джейн рада, що написала цей лист.
 4. Перфектно-тривалий інфінітив. Активне дієслово – to have been asking, пасивний – to have been being asked. Потрібен, щоб вказати на тривалість конкретного дії, що відбувається до початку іншої дії. Наприклад, She seems to have been cooking since evening. – Здається, вона готувала з вечора.

Інфінітив здатний виконувати функції різних членів речення. Це пов’язано зі змістом його використання в тій чи іншій ситуації. Він може бути в ролі головного члена пропозиції – підлягає, або ж другорядного – доповнення. Також він буває визначенням, що вказує на характеристики предмета або його якості.

Інфінітив з часткою to в англійській мові

Якщо інфінітив стоїть з часткою to, значить, він має повну форму. Існують правила, коли їх потрібно використовувати разом:

 • для вираження мети дії (She came back to take her umbrella. – Вона повернулася, щоб забрати свою парасольку.);
 • після певних дієслів, таких як agree, plan, hope, appear, expect, promise, refuse, decide і ін. (He refused to leave this place. – Він відмовився покинути це місце.);
 • після happy, sorry, nice, glad і інших прикметників (I am glad to be with you today. – Я радий бути з тобою сьогодні.);
 • з конструкціями would love / would like / would prefer для виявлення бажання що-небудь здійснити (I would like to visit Paris. – Я хотів би побувати в Парижі.);
 • попереду стоять такі слова, як anyone, something, nothing, somewhere (Take something to read, please. – Візьми що-небудь почитати, будь ласка.);
 • з голосними enough і too (She is too young to walk alone. – Вона дуже молода, щоб ходити одній.);
  якщо у фразі присутня конструкція it + be + adjective (+ of + noun / pronoun) (It was proud of her to run 10 kilometers. – Вона пишалася тим, що пробігла 10 кілометрів.);
 • разом з конструкцією so + adjective + as (Would you be so kind as to get me that magazine? – Чи не будете ви такі люб’язні принести мені цей журнал?);
 • зі словом only для вираження незадоволення результатом (He came back only to get money. – Він повернувся тільки забрати гроші.);
 • якщо використовується конструкція be + last, next, the first і т. д. (She was the first to come to party. – Вона була першою, хто прийшов на вечірку.).

Інфінітив без частки to

Коли інфінітив застосовується без частки to:

 • після деяких модальних дієслів: can, will, must та ін., за винятком have, ought, be, dare (You must know him. – Ви повинні його знати.);
 • після поєднань would rather і had better (I’d better go home. – Краще я піду додому.);
  після дієслів, що позначають фізичні почуття (але тільки якщо вони не знаходяться в пасиві): make, see, feel, let, hear (I saw her happy. – Я бачив її щасливою.);
 • в питаннях, що починаються з why not (Why not play with him? – Чому б не пограти з ним?).

На курсах в школі Next Level ви докладно розберете все ситуації використання інфінітива з часткою to, а також без неї. З нами вчити англійську легко!

Цікаві статті

Запишіться прямо зараз!
Запишіться на безкоштовне тестування або перший урок просто зараз! Ми передзвонимо Вам і призначимо зустріч, щойно Ваша заявка буде опрацьована.