[:ru]Вы хотите, чтобы Ваш ребенок знал досконально английский язык и мог свободно изъясняться на нем? Тогда Вам стоит записать его в нашу школу, на курсы английского языка для детей. Приведя к нам Вашего ребенка, вы не ошибетесь. Здесь он научится языку даже не замечая процесса обучения. Ведь наши уроки отличаются теплой и дружественной атмосферой, комфортными условиями. Проходят они в игровой форме, поскольку для детей именно игра является по-настоящему продуктивным методом познания всего нового.

Английский язык для детей в нашей школе преподают профессиональные педагоги, обладающие опытом работы с детьми всех возрастов. Поэтому изучение английского языка с нуля для детей не является в нашей школе чем-то сложным. Ребенок легко и быстро овладевает знаниями и навыками в общении со сверстниками на иностранном языке. Благодаря новым технологичным методикам обучения, применяемым на наших курсах, дети уже через несколько занятий начинают общаться между собой в группе на английском. При желании родителей мы так же проводим и индивидуальные занятия с ребенком, где также используются игровые методы обучения.

Наши методы обучения детей английскому

Интересные книжки, познавательные мультфильмы на английском языке, английские песенки и стихи – все это ваш ребенок будет с легкостью воспринимать и читать самостоятельно с пониманием смысла. Наша студия английского языка для детей станет великолепным помощником для вашего ребенка в школьной программе. Приводите его к нам и убедитесь – после наших занятий в его дневнике по английскому будут стоять только наивысшие баллы.

В нашей школе преподают английский язык для детей младшего школьного возраста, дошкольникам и подросткам. На каком бы уровне не был английский у вашего ребенка – для него найдется группа, в которой он сможет повысить его и пополнить свои запасы новыми знаниями.

Приходите к нам! 

На наших курсах английского ваш ребенок будет отдыхать, двигаться, играть, петь, танцевать, в общем заниматься всем тем, чего не хватает в повседневной школьной жизни. При этом всем, он будет непрерывно обучаться английскому и развивать свои навыки в общении. Наши преподаватели быстро и эффективно находят подход даже к самым «трудным» детям. Здесь ваш ребенок обретет настоящих друзей, научится общению, пополнит словарный запас и повысит свой интеллектуальный уровень.

Наша школа английского для вашего ребенка – это всегда правильный выбор.[:uk]Ви хочете, щоб Ваша дитина знав досконально англійську мову і міг вільно висловлюватися на ньому? Тоді Вам варто записати його в нашу школу, на курси англійської мови для дітей. Привівши до нас Вашої дитини, ви не помилитеся. Тут він навчиться мови навіть не помічаючи процесу навчання. Адже наші уроки відрізняються теплою і дружньою атмосферою, комфортними умовами. Проходять вони в ігровій формі, оскільки для дітей саме гра є по-справжньому продуктивним методом пізнання всього нового.

Англійська мова для дітей в нашій школі викладають професійні педагоги, які мають досвід роботи з дітьми різного віку. Тому вивчення англійської мови з нуля для дітей не є в нашій школі чимось складним. Дитина легко і швидко опановує знаннями і навичками в спілкуванні з однолітками на іноземній мові. Завдяки новим технологічним методиками навчання, що застосовуються на наших курсах, діти вже через кілька занять починають спілкуватися між собою в групі англійською. При бажанні батьків ми так само проводимо і індивідуальні заняття з дитиною, де також використовуються ігрові методи навчання.

Наші методи навчання дітей англійської

Цікаві книжки, пізнавальні мультфільми англійською мовою, англійські пісеньки і вірші – все це ваша дитина буде з легкістю сприймати і читати самостійно з розумінням сенсу. Наша студія англійської мови для дітей стане чудовим помічником для вашої дитини в шкільній програмі. Приводьте його до нас і переконайтеся – після наших занять в його щоденнику з англійської стоятимуть тільки найвищі бали.

У нашій школі викладають англійську мову для дітей молодшого шкільного віку, дошкільнятам і підліткам. На якому б рівні не був англійський у вашої дитини – для нього знайдеться група, в якій він зможе підвищити його і поповнити свої запаси новими знаннями.

Приходьте до нас!

На наших курсах англійської ваша дитина буде відпочивати, рухатися, грати, співати, танцювати, в загальному займатися всім тим, чого не вистачає в повсякденному шкільному житті. При цьому всім, він буде безперервно навчатися англійської та розвивати свої навички в спілкуванні. Наші викладачі швидко і ефективно знаходять підхід навіть до самих «важким» дітям. Тут ваша дитина знайде справжніх друзів, навчиться спілкуванню, поповнить словниковий запас і підвищить свій інтелектуальний рівень.

Наша школа англійської для вашої дитини – це завжди правильний вибір.[:]

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments